سه شنبه, ۱ مرداد, ۱۳۹۸ / 23 July, 2019
مجله ویستا

ای چاه زنخدانت زندان دل ریشم


ای چاه زنخدانت زندان دل ریشم    از نوش دهان تو چندین چه زنی نیشم؟
گر زانکه سری دارم در پای تو، ای دلبر    کس را چه سخن با من؟ من مرد سر خویشم
پیش تو کشم هر دم دست و کف محتاجی    ای محتشم کوچه، دریاب، که درویشم
گاهم سگ درخوانی، گه ننگ مسلمانی    از هر چه تو میدانی، از ناخلفی، بیشم
یک دم نرود بی‌تو، کین دیده‌ی سرگردان    از خون دل خسته خوانی ننهد پیشم
با من نکند خویشی بیگانه‌ی خوی تو    کین بخت که من دارم بیگانه کند خویشم
ای اوحدی، این دل را درمان چه کنی چندین؟    من ناوک او دارم مرهم نبرد ریشم
همچنین مشاهده کنید

 وبگردی
 مرور روزنامه‌ها از میان خبرها


سایت 55 آنلاینسایت رویداد 24روزنامه ایرانسایت خبر ورزشیسایت دیپلماسی ایرانی