چهارشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹ / 1 April, 2020

مجله ویستا

با من بت من تیغ جفا آخته دارد


با من بت من تیغ جفا آخته دارد    صبر از دل من جمله برون تاخته دارد
او را دلم آرامگه‌ست و عجبست این    کارامگه خویش برانداخته دارد
صد مشعله از عشق برافروخته دارم    تا صد علم از حسن برافراخته دارد
جانم ببرد تا ندبی نرد ببازم    زیرا که دلم در ندبی باخته دارد
صد سلسله دارد ز شبه ساخته بر سیم    آن سلسله گویی پی من ساخته دارد

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
وبگردیسایر منابعسایت مجله شبکهروزنامه اعتمادسایت آفتاب نیوزسایت ورزش سهروزنامه جمهوری اسلامیخبرگزاری فارسسایت خبر ورزشیسایت نامه نیوز