سه شنبه, ۲۹ مرداد, ۱۳۹۸ / 20 August, 2019
مجله ویستا

سکوت معنویان را بیا و کار بساز


سکوت معنویان را بیا و کار بساز    لباس مدعیان را بسوز و دور انداز
سکوت معنویان چیست عجز و خاموشی    لباس مدعیان چیست گفتگوی دراز
مرا که فتنه و پروانه‌ی بلا کردند    هزار مشعله‌ی شمع با دلم انباز
به گرد خویش همی پرم و همی گویم    گهی بسوزد آخر فذلک پرواز
قمار خانه‌ی دل را همیشه در بازست    نکرد هیچ کس این در به روی خلق فراز
به برده شاد مباش وز مانده طیره مشو    برو بباز بیار و همی به یار بباز

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل وبگردی

 از میان خبرهاخبرگزاری یورونیوزروزنامه تعادلروزنامه خراسانسایت خبرآنلاینسایت دیپلماسی ایرانی