سه شنبه, ۶ اسفند, ۱۳۹۸ / 25 February, 2020

مجله ویستا

هر زمان چنگ بر کنار مگیر


هر زمان چنگ بر کنار مگیر    دل مسکین من شمار مگیر
یک زمان در کنار گیر مرا    ور نگیری ز من کنار مگیر
جز به مهر تو میل نیست مرا    جز مرا در زمانه یار مگیر
گر نخواهی که بی قرار شوم    جز به نزدیک من قرار مگیر
بر سنایی ز دهر بیدادست    تو کنون طبع روزگار مگیر
به همه عمر اگر کند گنهی    یک گنه را ازو هزار مگیر

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه خراسانروزنامه جام جمسایت دیپلماسی ایرانیوبگردیروزنامه همشهریخبرگزاری برناروزنامه دنیای اقتصادخبرگزاری اسپوتنیکروزنامه آرمان ملیروزنامه اعتماد