شنبه, ۲۸ دی, ۱۳۹۸ / 18 January, 2020
مجله ویستا

آن کوست قبله‌ی همه کس قبله‌ی جود رو


آن کوست قبله‌ی همه کس قبله‌ی جود رو    و آن روست قبله‌ای که کند کعبه‌ی رودررو
آیینه ساز چشم من این شیشه ساخته    نوعی که جز تو کس ننماید نکو درو
ز آب و هوای لطف تو گلزار کام ماست    باغ شکفته صد گل بی‌رنگ و بو درو
داری دلی که هست محل ملایمت    بد خوئی هزار بت تندخو درو
کویت چه گلشن است که از دجله‌های چشم    جاری تراست خون دل از آب جو درو
باید به آب داد کتابی که هیچ جا    نبود حدیث حرمت جام و سبو درو
زین کلبه نگذرید تماشائیان که هست    دیوانه‌ای از آن بت زنجیر مو درو

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه دنیای اقتصادروزنامه ایرانروزنامه فرهیختگانخبرگزاری ایرناروزنامه اعتمادسایر منابعسایت اعتماد آنلاینروزنامه همشهریروزنامه تعادلخبرگزاری برنا