سه شنبه, ۲۵ تیر, ۱۳۹۸ / 16 July, 2019
مجله ویستا

باز کی گیرم اندر آغوشت


باز کی گیرم اندر آغوشت    کی بیارم به دست چون دوشت
هرگز آیا به خواب خواهم دید    یک شبی دیگر اندر آغوشت
تا بدیدم به زیر حلقه‌ی زلف    حلقه‌ی گوش بر بناگوشت
گشت یکبارگی دل ریشم    حلقه‌ی گوش حلقه در گوشت
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

چاپ کارت پی وی سی

سایت انتخابسایت شفقناخبرگزاری ایرناسایر منابعسایت عصرایران