دوشنبه, ۳۱ تیر, ۱۳۹۸ / 22 July, 2019
مجله ویستا

هرچند به جای تو وفا دارم


هرچند به جای تو وفا دارم    هم از تو توقع جفا دارم
در سر ز تو همچنان هوس دارم    در دل ز تو همچنان هوادارم
از من چو جهان مبر که تو دانی    کز دولت این جهان ترا دارم
بیگانه مشو چو دین و دل با من    چون با غم تو دل آشنا دارم
گویی که مگوی راز با خصمان    حاشا لله که این روا دارم
لیکن به گل آفتاب چون پوشم    چون پشت چو ماه نو دوتا دارم
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

تعمیر هارد

سایت زومیتسایت عصرایرانسایت آفتاب نیوزخبرگزاری تسنیمسایت دیدارنیوز