یکشنبه, ۳۰ تیر, ۱۳۹۸ / 21 July, 2019
مجله ویستا

برات آمد برات آمد بنه شمع براتی را


برات آمد برات آمد بنه شمع براتی را    خضر آمد خضر آمد بیار آب حیاتی را
عمر آمد عمر آمد ببین سرزیر شیطان را    سحر آمد سحر آمد بهل خواب سباتی را
بهار آمد بهار آمد رهیده بین اسیران را    به بستان آ به بستان آ ببین خلق نجاتی را
چو خورشید حمل آمد شعاعش در عمل آمد    ببین لعل بدخشان را و یاقوت زکاتی را
همان سلطان همان سلطان که خاکی را نبات آرد    ببخشد جان ببخشد جان نگاران نباتی را
درختان بین درختان بین همه صایم همه قایم    قبول آمد قبول آمد مناجات صلاتی را
ز نورافشان ز نورافشان نتانی دید ذاتش را    ببین باری ببین باری تجلی صفاتی را
گلستان را گلستان را خماری بد ز جور دی    فرستاد او فرستاد او شرابات نباتی را
بشارت ده بشارت ده به محبوسان جسمانی    که حشر آمد که حشر آمد شهیدان رفاتی را
شقایق را شقایق را تو شاکر بین و گفتی نی    تو هم نو شو تو هم نو شو بهل نطق بیاتی را
شکوفه و میوه بستان برات هر درخت آمد    که بیخم نیست پوسیده ببین وصل سماتی را
زبان صدق و برق رو برات ممنان آمد    که جانم واصل وصلست و هشته بی‌ثباتی را
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

فروش ویندوز اورجینال/ نصب ویندوز

سایت خبر ورزشیخبرگزاری مهرسایت عصرایرانسایت الفسایت شفقنا