پنجشنبه, ۱۶ مرداد, ۱۳۹۹ / 6 August, 2020
مجله ویستا

میوه


  منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن میوه به‌طور عام در خواب خیر و برکت و نعمت است ولی میوه‌ها یک تعبیر خاصی دارند که در جای خود نوشته شده مثل انگور، آلو، سیب، گلابی و غیره اما اگر در خواب سبدی میوه دیدید بی‌آنکه تشخیص دهید چه نوع میوه‌ای است نعمت و خیر و برکت است چه شما به دیگری بدهید یا از کسی بگیرید.


همچنین مشاهده کنید
روزنامه خراسانخبرگزاری ایسناسایت انتخابروزنامه فرهیختگانروزنامه همدلیخبرگزاری تسنیمسایت پارسینهوبگردیخبرگزاری اسپوتنیکروزنامه ایران