جمعه, ۲۲ فروردین, ۱۳۹۹ / 10 April, 2020

مجله ویستا

راه‌های کاهش مشکلات تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه


با توجه به اينکه عوامل مؤثر در ايجاد مشکلات تحصيلى متعدد بوده است، راه‌هاى کاهش آنها نيز گوناگون بوده، در اين امر، خود دانش‌آموزان، فضاى مدرسه و مديريت و انضباط آن، شخصيت معلمان و روش‌هاى تدرسى آنان، مهارت‌هاى مشاوران و نحوهٔ ارائهٔ خدمات راهنمايى و مشاوره، سطح فرهنگ خانواده و کيفيت ارتباط اولياى دانش‌آموزان با مدرسه، سهم قابل توجهى دارند.
براساس نتايج حاصله از پژوهش‌هاى انجام گرفته در اين زمينه و اظهارنظر صاحب‌نظران، توجه به موارد زير در کاهش مشکلات تحصيلى دانش‌آموزان مؤثر مى‌باشد:
۱. تأکيد بر داشتن برنامهٔ درسى نظام يافتهٔ روزانه و هفتگى توسط دانش‌آموزان و راهنمايى آنان در تهيه و تنظيم يک برنامهٔ مناسب.
۲. ياد دادن روش صحيح و مؤثر مطالعه و طرز يادگيرى دروس مختلف دورهٔ متوسطه.
۳. تأکيد بر پرسش درس از دانش‌آموزان در کلاس‌هاى درس و فعال کردن آنان توسط دبيران.
۴. ايجاد انگيزه در امر تحصيل و يادگيرى و تقويت اعتماد به نفس دانش‌آموزان.
۵. تقويت پيشينه و پايهٔ تحصيلى دانش‌آموزان از طريق انجام تمرين‌هاى لازم.
۶. آشنا کردن دانش‌آموزان با توانايى‌ها، قابليت‌ها و محدوديت‌هاى خود.
۷. کمک به دانش‌آموزان در رعايت بهداشت جسم و روان.
۸. تشويق دبيران به استفاده از روش فعال در امر تدرس و تدريس توأم با مثال و وسيله.
۹. آشنا ساختن دبيران با اصول و روش‌هاى سنجش و اندازه‌گيرى و بهره‌گيرى از آزمون‌هاى مختلف براى شناخت دانش‌آموزان و انجام ارزش‌يابى‌هاى مستمر.
۱۰. برقرارى مسابقات مختلف علمي، هنرى و ورزشى در مدارس و در سطح استان و کشور.
۱۱. بررسى تکاليف دانش‌آموزان و راهنمايى آنان در هر زمينه توسط دبيران.
۱۲. انتخاب و انتصاب مديران و دبيران شايسته و آگاه به اصول تعليم و تربيت و روش‌هاى مختلف تدريس.
۱۳. استفاده از روش‌هاى تشويق و تنبيه مجاز در فرايند تعليم و تربيت.
۱۴. تشکيل کلاس‌هاى جبرانى و تقويتى عنداللزوم.
۱۵. فراهم کردن زمينهٔ بازديد دانش‌آموزان از مؤسسات علمي، آموزشي، صنعتي، کشاورزي، خدماتى و...
۱۶. برقرارى ارتباط بيشتر بين خانواده‌ها و مدرسه‌ها و برقرارى هماهنگى بين انتظارات اولياى مدرسه و خانه از دانش‌آموزان.
۱۷. ايجاد و توسعهٔ کتابخانه و گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانى و افزايش معلومات عمومى و تخصصى دانش‌آموزان.
۱۸. بررسى و تحليل نمره‌هاى درسى دانش‌آموزان در هر ثلث يا نيم‌سال توسط دبيران، خانواده و به ويژه مشاوران، و رسيدگى سريع به مشکل تحصيل دانش‌آموز.
۱۹. برقرارى ارتباط مؤثر با دانش‌آموزان در مدرسه توسط مدير، معاون، دبير و مشاور و استفاده از خدمات راهنمايى و مشاوره در درون مدرسه.
۲۰. ارجاع دانش‌آموزان به مراکز و مراجع تخصصي، به منظور کمک به آنان در کاهش مشکلات مختلف، بويژه مشکلات تحصيلي.

همچنین مشاهده کنیدخبرگزاری اسپوتنیکروزنامه توسعه ایرانیروزنامه شهروندسایت نامه نیوزسایت انتخابروزنامه سازندگیروزنامه فرهیختگانروزنامه دنیای اقتصادروزنامه تعادلسایت رویداد 24