شنبه, ۲۵ مرداد, ۱۳۹۹ / 15 August, 2020
مجله ویستا

هر شب نماز شام بود شادیم تمام


هر شب نماز شام بود شادیم تمام    کاید رسول دوست هلا نزد ما خرام
خورشید هر کسی که شب آید فرو رود    خورشید ما برآید هر شب نماز شام
روز فراق رفت و برآمد شب وصال    ای روز منقطع شو و ای شب علی الدوام
ای دوست تا تو باشی اندوه کی بود    تا جان بود به تن تو خداوند و من غلام
هر گه که خدمت آیم ای دوست پیش تو    شادی حلال گردد اندوه و غم حرام


همچنین مشاهده کنید
خبرگزاری بازارخبرگزاری یورونیوزسایت خبر ورزشیروزنامه جام جمسایت ارانیکوسایت انصاف نیوزسایت تجارت نیوزسایت مشرقروزنامه شرقخبرگزاری برنا