چهارشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹ / 1 April, 2020

مجله ویستا

توبه‌ی من جزع و لعل و زلف و رخسارت شکست


توبه‌ی من جزع و لعل و زلف و رخسارت شکست    دی که بودم روزه‌دار امروز هستم بت‌پرست
از ترانه‌ی عشق تو نور نبی موقوف گشت    وز مغابه‌ی جام تو قندیلها بر هم شکست
رمزهای لعل تو دست جوانمردان گشاد    حلقه‌های زلف تو پای خردمندان ببست
ابروی مقرونت ای دلبر کمان اندر کشید    ناوک مژگانت ای جانان دل و جانم بخست
با چنان مژگان و ابرو با چنان رخسار و لب    بود نتوان جز صبور و عاشق و مخمور و مست
پارسایی را بود در عشق تو بازار سست    پادشاهی را بود در وصل تو مقدار پست
جز برای تو نسازم من ز فرق خویش پای    جز به یاد تو نیارم سوی رطل و جام دست
شادی و آرام نبود هر کرا وصل تو نیست    هر کرا وصل تو باشد هر چه باید جمله هست

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت دیپلماسی ایرانیسایت ورزش سهسایت خبر ورزشیسایت همشهری‌آنلاینخبرگزاری یورونیوزسایر منابعخبرگزاری مهرسایت الفسایت شفقناروزنامه سازندگی