سه شنبه, ۲۵ تیر, ۱۳۹۸ / 16 July, 2019
مجله ویستا

در همه آفاق دلداری نماند


در همه آفاق دلداری نماند    در همه روی زمین یاری نماند
گل نماند اندر همه گلزار عشق    راستی باید نه گل خاری نماند
عقل با دل گفت کاندر باغ عشق    گرچه بر شاخ وفا باری نماند
یادگاری هم نماند آخر از آن    دل به بادی سرد گفت آری نماند
در جهان یک آشنا نگذاشت چرخ    چرخ را گویی جز این کاری نماند
گویی آخر این همه بیگانه‌اند    این ندانم آشنا یاری نماند
عشق را گفتم که صبرم اندکیست    گفت اینت بس که بسیاری نماند
انوری با خویشتن می‌ساز ازآنک    در دیار یار دیاری نماند
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

چاپ کارت پی وی سی

سایت انتخابسایت شفقناخبرگزاری ایرناسایر منابعسایت عصرایران