چهارشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹ / 1 April, 2020

مجله ویستا

بی صحبت تو جهان نخواهم


بی صحبت تو جهان نخواهم    بی خشنودیت جان نخواهم
گر جان و روان من بخواهی    یک دم زدنت امان نخواهم
جان را بدهم به خدمت تو    من خدمت رایگان نخواهم
رضوان و بهشت و حور و عین را    بی روی تو جاودان نخواهم
بر من تو نشان خویش کردی    حقا که جز این نشان نخواهم
بیگانه بود میان ما جان    بیگانه درین میان نخواهم
من عشق تو کردم آشکارا    عشق چو تویی نهان نخواهم
هر گه که مرا تو یار باشی    من یاری این و آن نخواهم
تو سودی و دیگران زیانند    تا سود بود زیان نخواهم
اکنون که مرا عیان یقین شد    زین پس بجز از عیان نخواهم

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
وبگردیسایر منابعسایت مجله شبکهروزنامه اعتمادسایت آفتاب نیوزسایت ورزش سهروزنامه جمهوری اسلامیخبرگزاری فارسسایت خبر ورزشیسایت نامه نیوز