جمعه, ۲۶ مهر, ۱۳۹۸ / 18 October, 2019
مجله ویستا

کشک


  منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن کشک در خواب خوب نیست به هر صورتی که باشد چه تر و چه خشک چه تنها و چه در غذا مخصوصاً خوردن کشک اگر ترش و شور باشد غم و رنج و غصه و گرفتاری است. دیدن کشک‌سائی در خواب فتنه‌انگیزی است و دغل‌کاری. اگر ببینید در خواب کسی برای شما کشک می‌ساید او فتنه می‌انگیزد و گرفتاری و ابتلا به وجود می‌آورد و چنانچه دیدید خودتان کشک می‌سائید کاری خلاف می‌کنید که مستوجب ملامت می‌شوید. فروختن کشک بهتر از خریدن آن است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری ایرناسایت تابناکسایت 55 آنلاینسایت عصرایرانروزنامه ایران