پنجشنبه, ۱۰ اسفند, ۱۴۰۲ / 29 February, 2024
مجله ویستا

دل پر حسرت از کوی تو برگردیدم و رفتم


دل پر حسرت از کوی تو برگردیدم و رفتم    نشد پابوس روزی آستان بوسیدم و رفتم
ز گرد راه خود را بر سر کوی تو افکندم    رخ پر گرد بر خاک درت مالیدم و رفتم
اگر منزل به منزل چون جرس نالم عجب نبود    که آواز درایی از درت نشنیدم و رفتم
نیامد سرو من بیرون که بر گرد سرش گردم    به سان گرد باد از غم به خود پیچیدم و رفتم
میسر چون نشد وحشی که بینم خلوت وصلش    به حسرت بر در و دیوار کویش دیدم و رفتم


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری ایرناروزنامه ایرانوبگردیروزنامه توسعه ایرانیروزنامه آرمان ملیروزنامه دنیای اقتصادسایت انتخابخبرگزاری ایسناسایت ورزش سهسایت در لحظه