شنبه, ۲۹ تیر, ۱۳۹۸ / 20 July, 2019
مجله ویستا

کار جهان نگر که جفای که می‌کشم


کار جهان نگر که جفای که می‌کشم    دل را به پیش عهد وفای که می‌کشم
این نعره‌های گرم ز عشق که می‌زنم    این آه‌های سرد برای که می‌کشم
بهر رضای دوست ز دشمن جفا کشند    چون دوست نیست بهر رضای که می‌کشم
دل در هوای او ز جهانی کرانه کرد    آخر نگویدم که هوای که می‌کشم
ای روزگار عافیت آخر کجا شدی    باری بیا ببین که برای که می‌کشم
شهریست انوری و شب و روز این غزل    کار جهان نگر که جفای که می‌کشم
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

فروش ریبون رنگی پوینت من TP-9200

خبرگزاری یورونیوزروزنامه سازندگیخبرگزاری مهرسایت ارانیکوسایت 55 آنلاین