جمعه, ۲۶ مهر, ۱۳۹۸ / 18 October, 2019
مجله ویستا

مدعی که آتش اعراض فروزنده‌ی توست


مدعی که آتش اعراض فروزنده‌ی توست    مدعای دل او سوختن بنده‌ی توست
گر کنی پرسش و بی جرم بود چون باشد    تهمت آلود گنه کاین همه شرمنده‌ی توست
آن که افکنده به همت دو جهان را ز نظر    این گمان می‌کندش کز نظر افکنده‌ی توست
کم مبادا که طراوت ده باغ طربست    گریه‌ی بنده که آب چمن خنده‌ی توست
محتشم کز چمن وصل تواش رانده فلک    بنده‌ی ریشه‌ی امید ز دل کنده‌ی توست

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت دیپلماسی ایرانیخبرگزاری ایرناسایت همشهری‌آنلاینخبرگزاری ایلناروزنامه خراسان