شنبه, ۲۹ تیر, ۱۳۹۸ / 20 July, 2019
مجله ویستا

جان نقش رخ تو بر نگین دارد


جان نقش رخ تو بر نگین دارد    دل داغ غم تو بر سرین دارد
تا دامن دل به دست عشق تست    صد گونه هنر در آستین دارد
چشم تو دلم ببرد و می‌بینم    کاکنون پی جان و قصد دین دارد
وافکنده کمان غمزه در بازو    تا باز چه فتنه در کمین دارد
گویی که سخن مگوی و دم درکش    انصاف بده که برگ این دارد
تا چند که پوستین به گازر ده    خرم دل آنکه پوستین دارد
در باغ جهان مرا چه می‌بینی    جز عشق تویی که در زمین دارد
در خشک و تر انوری به صد حیلت    در فرقت تو دلی حزین دارد
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

فروش ویندوز اورجینال/ نصب ویندوز

خبرگزاری یورونیوزروزنامه سازندگیخبرگزاری مهرسایت ارانیکوسایت 55 آنلاین