سه شنبه, ۲۵ تیر, ۱۳۹۸ / 16 July, 2019
مجله ویستا

بیامدیم دگربار چون نسیم بهار


بیامدیم دگربار چون نسیم بهار    برآمدیم چو خورشید با صد استظهار
چو آفتاب تموزیم رغم فصل عجوز    فکنده غلغل و شادی میانه گلزار
هزار فاخته جویان ما که کو کوکو    هزار بلبل و طوطی به سوی ما طیار
به ماهیان خبر ما رسید در دریا    هزار موج برآورد جوش دریابار
به ذات پاک خدایی که گوش و هوش دهد    که در جهان نگذاریم یک خرد هشیار
به مصطفی و به هر چار یار فاضل او    که پنج نوبت ما می‌زنند در اسرار
بیامدیم ز مصر و دو صد قطار شکر    تو هیچ کار مکن جز که نیشکر مفشار
نبات مصر چه حاجت که شمس تبریزی    دو صد نبات بریزد ز لفظ شکربار
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

فروش لباس کیلویی با بهترین کیفیت و بهترین قیمت

سایت ارانیکوروزنامه سازندگیروزنامه ایرانسایت دیدارنیوزسایت رویداد 24