پنجشنبه, ۲۳ آبان, ۱۳۹۸ / 14 November, 2019
مجله ویستا

بریدی از من آن پیوند با بدخواه هم کردی


بریدی از من آن پیوند با بدخواه هم کردی    عفی‌الله خوب رفتی لطف فرمودی کرم کردی
شکستی از ستم پیمان چون من نیک‌خواهی را    تکلف هر طرف بر خویش بیش از من ستم کردی
به دست امتیاز خود چو دادی خامه دقت    چه بد دیدی که حرف بد به نام ما رقم کردی
من از مهر تو هر کس را که با خود ساختم دشمن    تو با او دوست گشتی هرچه طبعش خواست هم کردی
تفاوت ارچه شد پیدا که در خیل هواداران    یکی را کاستی حرمت یکی را محترم کردی
چرا کوه وفائی را که بد از نه سپهر افزون    ز هم پاشیدی و ریگ بیابان عدم کردی
مقام قرب خود دادی رقیب سست بیعت را    کرا بنگر به جای عاشق ثابت قدم کردی
نگون کردی لوای دوستان این خود که کرد آخر    که در عالم به دشمن دوستی خود را علم کردی
چه جای دوست کس با دشمن خود این کند هرگز    که بی‌موجب تو بدپیمان چنین با محتشم کردی

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


خبرگزاری فارسسایت ارانیکوروزنامه تعادلسایت ورزش سهروزنامه شهروند