سه شنبه, ۱ مرداد, ۱۳۹۸ / 23 July, 2019
مجله ویستا

ابشروا یا قوم هذا فتح باب


ابشروا یا قوم هذا فتح باب    قد نجوتم من شتاب الاغتراب
افرحوا قد جاء میقات الرضا    من حبیب عنده‌ام الکتاب
قال لا تأسوا علی ما فاتکم    اذ بدی بدر خروق اللحجاب
ذا مناخ اوقفوا بعراننا    ذا نعیم لیس یحصیه الحساب
ان فی عتب الهوی الف الوفا    ان فی صمت الولا لطف الخطاب
قد سکتنا فافهموا سر السکوت    یا کرام الله اعلم بالصواب
همچنین مشاهده کنید

 وبگردی
 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل


 از میان خبرها


سایت انتخابخبرگزاری ایرناسایت خبر ورزشیخبرگزاری مهرسایت اعتماد آنلاین