سه شنبه, ۱۹ فروردین, ۱۳۹۹ / 7 April, 2020

مجله ویستا

دودکش


  منوچهر مطیعی تهرانی
دودکش اگر دود داشته باشد غم و اندوه خانوادگی است و هر چه دود آن غلیظ‌تر باشد غم و اندوه بیشتر است و اگر دود نداشته باشد احساس تأمین است از جهت خانواده.

همچنین مشاهده کنیدسایت نامه نیوزسایر منابعخبرگزاری فارسخبرگزاری ایرناسایت الفسایت رویداد 24روزنامه دنیای اقتصادروزنامه فرهیختگانسایت شفقناروزنامه جمهوری اسلامی