دوشنبه, ۱۳ مرداد, ۱۳۹۹ / 3 August, 2020
مجله ویستا

ای در زمان خط تو بازار فتنه تیز


ای در زمان خط تو بازار فتنه تیز    انجام دور حسن تو آغاز رستخیز
جولانی تو راست که جولان ز لعب تو    صد رستخیز خاسته از هر نشست و خیز
هر روز می‌کند ز ره دعوی آفتاب    کشتی حسن با تو قدر لیک در گریز
داده خواص نافه به ناف زمین هوا    هرگه به جنبش آمده آن زلف مشگبیز
دانی که چیست دوستی و کوشش وصال    با جان خود خصومت و با بخت خود ستیز
تلخی صبر گفت ولی کرد آشکار    عذری ز پی بجنبش لبهای شهد ریز
هرچند آتشش بود افسرده محتشم    او تیز می‌کند به نگه‌های تیز تیز


همچنین مشاهده کنید
سایت ارانیکووبگردیخبرگزاری ایلناسایت زومیتخبرگزاری برناروزنامه همدلیروزنامه رسالتخبرگزاری فارسسایت شفقناروزنامه ابتکار