جمعه, ۲۸ تیر, ۱۳۹۸ / 19 July, 2019
مجله ویستا

زردرویم ز چرخ دندان‌خای


زردرویم ز چرخ دندان‌خای    تیره‌رایم ز عمر محنت‌زای
نه امیدی که سرخ دارم روی    نه نوبدی که تازه دارم رای
با که گویم که حق من بشناس    باکه گویم که بند من بگشای
از قیاسی که تکیه‌گاه منست    باز جستم زمانه را سر و پای
روشنم شد که در بسیط زمین    نیک عهدی نیافرید خدای
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

پخش موکت عمده

سایت الفسایت خبر ورزشیسایت اعتماد آنلاینخبرگزاری ایلناسایت انتخاب