چهارشنبه, ۲۹ خرداد, ۱۳۹۸ / 19 June, 2019
مجله ویستا

چو تنها بوی گربه‌ات مونس آید


چو تنها بوی گربه‌ات مونس آید    به ویران درون جغد مسعود باشد
به از ترب پخته بود مرغ لاغر    به از کاه دود،ار چه بد، عود باشد
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

سایت سخت‌افزارمگروزنامه ابتکارروزنامه آرمانروزنامه شهروندروزنامه خراسان