جمعه, ۹ اسفند, ۱۳۹۸ / 28 February, 2020

مجله ویستا

همه جانست سر تا پای جانان


همه جانست سر تا پای جانان    از آن جز جان نشاید جای جانان
به آب روی و خون دل توان ریخت    برای چون تو جان سودای جانان
خرد داند که وصف او نداند    ازیرا نیست هم بالای جانان
چه جای دعوی سروست در باغ    چه خواهد وصف سرتاپای جانان
نیاید کس به آب چشمه‌ی خضر    جز اندر نوش عیسی‌زای جانان
ندیدی دین کفرآمیز بنگر    شکن در زلف جانفرسای جانان
همی کشف خردمندان کشف وار    سراندر خود کشد یارای جانان
سنایی نیست با جان زنده لیکن    ز جانانست او گویای جانان

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت عصرایرانروزنامه اعتمادوبگردیروزنامه خراسانسایت رویداد 24روزنامه ابتکارسایت همشهری‌آنلاینسایت آفتاب نیوزخبرگزاری ایرناخبرگزاری مهر