پنجشنبه, ۶ تیر, ۱۳۹۸ / 27 June, 2019
مجله ویستا

زهی خاک درت تریاک اعظم


زهی خاک درت تریاک اعظم    طفیلی وجودت کل عالم
زهی موسی عمران بر در تو    به هارونی میان دربسته محکم
زهی دربان تو یعنی که افلاک    شده چوبک زنت عیسی مریم
تو را شیطان مسلمان گشته جاوید    ولی پیچیده سر از پیش عالم
اگر با نام حق نامت نگویند    که را باشد مسلمانی مسلم
نیاید خسته‌ای کو منکرت شد    بجز خاکستر خود هیچ مرهم
عدو گر بنگرد در تو به انکار    نماند مردمش در دیده محکم
نگین می‌خواست از مهر تو گردون    از آن شد حلقه وش مانند خاتم
نگینش چون نشد مهر نبوت    لبان خویش نیلی کرد ازین غم
اگر در نطق آیم تا قیامت
نیارم گفت یک وصف تمامت
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

روزنامه تعادلسایت آفتاب نیوزسایت دیدارنیوزخبرگزاری یورونیوزسایت رویداد 24