جمعه, ۱ شهریور, ۱۳۹۸ / 23 August, 2019
مجله ویستا

گالش


  منوچهر مطیعی تهرانی
گالش هم تعبیرکفش را دارد، یعنی این نیز همسر است با این تفاوت که گالش زنی است با قابلیت انعطاف زیاد و در عین حال آسیب‌پذیر و کم‌مقاومت.

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل
 وبگردی

 از میان خبرها


سایت فراروسایت انتخابسایت همشهری‌آنلاینخبرگزاری ایرناروزنامه اعتماد