سه شنبه, ۱۹ آذر, ۱۳۹۸ / 10 December, 2019
کرمانشاهاروپایارانه‌گمرکعلی کریمیبرجامیزدافزایش قیمت بنزیناسحاق جهانگیریبانک مرکزی
مجله ویستا

ای لعبت مشکین کله بگشای گوی از آن کله


ای لعبت مشکین کله بگشای گوی از آن کله    می خور ز جام و بلبله با ما خور و با ما نشین
مشک از هلال انگیختی وز لاله عنبر بیختی    وز مه فرود آویختی کرده به چنگ اندر عجین
از هیچ مادر یا پدر چون تو نزاید یک پسر    خورشیدی ای جان یا قمر گر دل ببردی شو ببین
ای ماهرو نیکو سیر ای روی چو شمس و قمر    من بر تو نگزینم دگر گر تو گزینی شو گزین
کس را چو تو گل سور نی در خلد چون تو حور نی    در پرده‌ی زنبور نی چون دو لب تو انگبین

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت نامه نیوزسایر منابعسایت رویداد 24سایت آفتاب نیوزروزنامه سازندگیسایت خبرآنلاینروزنامه ابتکارروزنامه همدلیخبرگزاری صدا و سیماخبرگزاری اسپوتنیک