دوشنبه, ۳۱ تیر, ۱۳۹۸ / 22 July, 2019
مجله ویستا

دوش در ره نگارم آمد پیش


دوش در ره نگارم آمد پیش    آن به خوبی ز ماه گردون بیش
گشته از روی و زلف خونخوارش    خاک گلرنگ و باد مشک پریش
چون مرا دید ساعتی از دور    آن بت نیکخواه نیک‌اندیش
به اشارت نهان ز دشمن گفت    کالسلام علیک ای درویش
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

امداد خودرو و یدک کش تهران و تعمیر کار سیار

سایت زومیتسایت عصرایرانسایت آفتاب نیوزخبرگزاری تسنیمسایت دیدارنیوز