پنجشنبه, ۲ بهمن, ۱۳۹۹ / 21 January, 2021

buy backlinks
آموزشگاه فنی حرفه ای طراحی سایت (حضوری و …
آموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten wir …
حمل و نقل زمینی شهرستان بار تهران
املاک ایران ارژنگ ( میدان هفت تیر )
مجله ویستا

چپق


  منوچهر مطیعی تهرانی
آنچه در مورد پیپ گفتیم در مورد چپق هم صادق است با این تفاوت که چپق مقداری وداد و محبت و دوستی با خود دارد. چپق در کشورما یک وسیله تدخین سنتی است و چیزی است که افراد مصرف کننده آن دوستانه و در کمال صفا و صمیمیت به هم تعارف می‌کردند. کشندگان پیپ که عموماً فرنگی‌ها یعنی اروپائیان و آمریکائیان هستند پیپ خود را به یکدیگر تعارف نمی‌کنند. در نظر آن ها پیپ مثل مسواک به خود دارنده اش اختصاص دارد لذا چپق این امتیاز را می یابد که با دوستی و محبت همراه می‌شود و در حالتی که پیپ این حالت را در خواب‌های ما ندارد. بیننده خواب اگر در خواب ببیند که چپق می کشد کدورتی و اندوهی برای او پیش می آید البته اگر چپق کش نباشد و اگر چپقی باشد تعبیر ندارد. دود چپق غباری است که به چشم ما می‌رود و کدورتی است که برای دیگران به وجود می‌آید و این دود و کدورت را کسی که چپق می‌کشد ایجاد می‌کند. اگر دود کم باشد کدورت اندک است و چنانچه زیاد باشد کدورت به غمی بزرگ مبدل می‌شود که عده بیشتری را شامل می‌گردد. چنان چه زنی ببیند که شوهرش چپق می‌کشد و دودش او را می‌آزارد بین زن و شوهر اختلاف پیش می‌آید. کلمه چپق نیز مثل دیگر مسائل تدخین است غیر از سیگار که در جای خود گفته می‌شود. همه وسائل تدخین یک تعبیر دارند با اندکی اختلاف.


همچنین مشاهده کنید
سایت زومیتخبرگزاری تسنیمسایت فرادیدروزنامه ایرانسایت دیپلماسی ایرانیسایت عصرایرانروزنامه سازندگیروزنامه دنیای اقتصادروزنامه خراسانسایت الف