جمعه, ۲ اسفند, ۱۳۹۸ / 21 February, 2020

مجله ویستا

ای مستان خیزید که هنگام صبوحست


ای مستان خیزید که هنگام صبوحست    هر دم که درین حال زنی دام فتوحست
آراست همه صومعه مریم که دم صبح    صاحبت خبر گلشن و نزهتگه روحست
یک مطربتان عقل و دگر مطرب عشقست    یک ساقیتان حور و دگر ساقی روحست
طوفان بلا از چپ و از راست برآمد    در باده گریزید که آن کشتی نوحست
باده که درین وقت خوری باده مباحست    تو به که درین وقت کنی توبه نصوحست
خود روز همه نوبت تن خواهد بود    هین راح که این یک دودمک نوبت روحست
وز می خوش خسب گزین صبح سنایی    تا صبح قیامت بدمد مرد صبوحست

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری ایسناروزنامه دنیای اقتصادسایت رویداد 24روزنامه تعادلروزنامه خراسانسایت شفقناسایت انتخابسایت خبر ورزشیخبرگزاری ایرناسایت زومیت