یکشنبه, ۲۶ آبان, ۱۳۹۸ / 17 November, 2019
مجله ویستا

درین کز دل بدی با من شکی نیست


درین کز دل بدی با من شکی نیست    که خوبان را زبان با دل یکی نیست
چو نی یک استخوانم نیست درتن    که بر وی از تو زخم ناوکی نیست
بهر دردم که خواهی مبتلا کن    که ایوب تو را صبر اندکی نیست
رموز ناله‌ی بلبل که داند    درین گلشن که مرغ زیرکی نیست
دلم از دست طفلی ترک سر کرد    که بی‌آسیب تیغش تارکی نیست
نه از غالب حریفیهای حسن است    که یک عالم حریف کودکی نیست
در وارستگی در قلزم عشق    مجو کاین بحر مهلک را تکی نیست
اگر مرد رهی راه فنا پوی    که سالک را ازین به مسلکی نیست
مرنجان محتشم را کو سگ توست    سگی کاندر وفای او شکی نیست

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


وبگردیسایت شفقناسایت خبرآنلاینسایت دیپلماسی ایرانیسایت عصرایران