دوشنبه, ۱۱ فروردین, ۱۳۹۹ / 30 March, 2020

مجله ویستا

اصول حیات اجتماعی


  وحدت در تبار
بدين معنى که همهٔ ما انسان‌ها داراى يک اصل و يک ريشه‌ايم، همه از آدم و حوائيم، کسى را بر کسى برترى نتواند بود، جز در سايهٔ تقوي.
  کرامت انسان
آن کرامت ذاتى آدمى و ناشى از حرمت‌گذارى خدا نسبت به انسان و گراميداشت اوست. به همين خاطر جان و خون و آبروى انسان محترم است.
  عدالت و انصاف
با مردم به گونه‌اى که آنچه براى خود مى‌پسنديم براى ديگران هم بپسنديم و بر عکس، با مردم همان کنيم که توقع داريم با ما بکنند.
  نظارت اجتماعى
امر به معروف و نهى از منکر که امرى واجب و ناشى از ولايت مسلمانان بر مسلمان است و امت اسلام بدين خاطر بهترين امت خوانده شده است.
  دادرسى و فريادرسى
رسول خدا فرمود: آن کس که فرياد کمک خواهى مسلمانى را بشنود و اجابتش نکند، از مسلمانان نيست.
  اهتمام به امور مسلمين
پيامبر ما فرمود: آن کس که صبحگاهان سر از خواب بردارد و در انديشهٔ رسيدگى به امور مسلمين نباشد، مسلمان نيست.
  دوست‌‌دارى و توجه به انسان
آدميان دو گروهند: يا مؤمنند و مسلمان که در آن صورت برادر دينى ما هستند و يا غير مسلمانند که در آن صورت همنوع ما هستند.
  وفاى به عهد
که در رديف صفات مؤمنان ذکر شده، و در آن هم رعايت عهد خود با خدا مطرح است و هم با مردم.
  يکرنگى و صداقت
پاکى در روابط، پرهيز از دروغ و مکر و ريا، خيانت و فريب‌کارى با مردم، يعنى همان چيزهايى که توقع نداريم ديگران آن را دربارهٔ ما انجام دهند.
  مسؤوليت پذيرى
در قبال بهره‌گيرى از زحمات و حاصل دسترنج جامعه و احساس تعهد و تکليف در برابر آن.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت شفقناروزنامه جام جمروزنامه ابتکارسایت الفسایت دیدارنیوزروزنامه سازندگیسایت خبرآنلاینروزنامه شهروندخبرگزاری مهروبگردی