پنجشنبه, ۶ تیر, ۱۳۹۸ / 27 June, 2019
مجله ویستا

ای بلبل خوشنوا فغان کن


ای بلبل خوشنوا فغان کن    عید است نوای عاشقان کن
چون سبزه ز خاک سر برآورد    ترک دل و برگ بوستان کن
بالشت ز سنبل و سمن ساز    وز برگ بنفشه سایبان کن
چون لاله ز سر کله بینداز    سرخوش شو و دست در میان کن
بردار سفینه‌ی غزل را    وز هر ورقی گلی نشان کن
صد گوهر معنی ار توانی    در گوش حریف نکته‌دان کن
وان دم که رسی به شعر عطار    در مجلس عاشقان روان کن
ما صوفی صفه‌ی صفاییم
بی خود ز خودیم و از خداییم
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

روزنامه ایرانروزنامه آرمانخبرگزاری اسپوتنیکسایت انتخابخبرگزاری فارس