شنبه, ۲۵ آبان, ۱۳۹۸ / 16 November, 2019
مجله ویستا

جام را نام ای سنایی گنج کن


جام را نام ای سنایی گنج کن    راح در ده روح را بی رنج کن
این دل و جان طبیعت سنج را    یک زمان از می طریقت سنج کن
تاج جان پاک را در راه دل    مفرش جانان جان آهنج کن
کدخدای روح را در ملک عشق    بی تصرف چون شه شطرنج کن
عقل دین‌دار سلامت جوی را    سنگ شنگولی عشق الفنج کن
یا همه رخ گرد چون گلنار باش    یا همه دل باش و چون نارنج باش
با عمارت چند سازی همچو رنج    با خرابی ساز و همچون گنج باش
خاک و باد و آب و آتش دشمنند    برگذر زین چار و نوبت پنج کن

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


سایت نامه نیوزروزنامه توسعه ایرانیروزنامه آرمان ملیخبرگزاری ایلناروزنامه همشهری