جمعه, ۹ اسفند, ۱۳۹۸ / 28 February, 2020

مجله ویستا

خویشتن داری کنید ای عاشقان با درد عشق


خویشتن داری کنید ای عاشقان با درد عشق    گر چه ما باری نه‌ایم از عشقبازی مرد عشق
ما همه دعوی کنیم از عشق و عشق از ما به رنج    عاشق آن باید که از معنی بود در خورد عشق
عشق مردی هست قائم گر بر و جانها برد    پاکبازی کو که باشد عاشق و هم برد عشق
گرد عشق آنگاه بینی کاب رخ را کم زنی    آب رخ در باز تا روزی رسی در گرد عشق
خیره سر تا کی زنی همچون زنان لاف دروغ    ناچشیده شربت وصل و ندیده درد عشق
ای سنایی توبه باید کردن از معنی ترا    گر بر آید موکب رندان و بردا برد عشق

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت تابناکسایت انتخابروزنامه همشهریسایت خبرآنلاینخبرگزاری ایسناسایت اعتماد آنلاینروزنامه شهروندروزنامه خراسانروزنامه جام جمروزنامه اعتماد