سه شنبه, ۲۹ بهمن, ۱۳۹۸ / 18 February, 2020
مجله ویستا

باز در دام بلای تو فتادیم ای پسر


باز در دام بلای تو فتادیم ای پسر    بر سر کویت خروشان ایستادیم ای پسر
زلف تو دام است و خالت دانه و ما ناگهان    بر امید دانه در دام او افتادیم ای پسر
گاه با چشم و دل پر آتش و آب ای نگار    گاه با فرق و دو لب بر خاک و بادیم ای پسر
تا دل ما شد اسیر عقرب زلفین تو    همچو عقرب دستها بر سر نهادیم ای پسر
از هوس بر حلقه‌ی زلفین تو بستیم دل    تا ز غم بر رخ ز دیده خون گشادیم ای پسر

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایر منابعسایت مجله شبکهخبرگزاری ایسناسایت آفتاب نیوزخبرگزاری تسنیمروزنامه رسالتروزنامه سازندگیسایت زومیتروزنامه ابتکارسایت انتخاب