دوشنبه, ۳۱ تیر, ۱۳۹۸ / 22 July, 2019
مجله ویستا

دل بدادیم و جان نمی‌خواهیم


دل بدادیم و جان نمی‌خواهیم    خلوتی جز نهان نمی‌خواهیم
از نهانی که هست خلوت ما    پای دل در میان نمی‌خواهیم
خدمت تو مرا ز جان بیش است    شاید ار زان‌که جان نمی‌خواهیم
هستی جان و دل خصومت ماست    هستی هر دوان نمی‌خواهیم
با تو بوی وجود جان نه خوشست    لقمه بر استخوان نمی‌خواهیم
من و معشوقه و بر این مفزای    زحمت دیگران نمی‌خواهیم
گر بود شیشه‌ای نباشد بد    مطربی قلتبان نمی‌خواهیم
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

پرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت pvc,پرینتر چاپ کارت پرسنلی,پرینتر چاپ کارت …

سایت زومیتسایت عصرایرانسایت آفتاب نیوزخبرگزاری تسنیمسایت دیدارنیوز