چهارشنبه, ۵ آذر, ۱۳۹۹ / 25 November, 2020
مجله ویستا

دم بسمل شدن در قبله باید روی قربانی


دم بسمل شدن در قبله باید روی قربانی    مگردان روی از من تا ز قربان رونگردانی
دم خون ریختن از دیدن رویت مکن منعم    که کس در حالت بسمل نبندد چشم قربانی
بدین حسن ای شه خوبان نه جانا نخوانمت نی جان    اگر چیزی بود خوش‌تر ز جان جانان من آنی
ملک شانی و پشت قدر احباب از سگان کمتر    پریشانی و احباب از تو دایم در پریشانی
چه پرسی حرف صبر از من چه میدانی نمی‌دانم    چه گویم شرح بی صبری چو می‌دانم که میدانی
بجز مهر و مهت آیینه‌ای در خور نمی‌بینم    که در خوبی به مه میمانی و از خور نمی‌مانی
ز پند محتشم ماند ای صنم پاکیزه دامانت    الهی تا ابد مانی بدین پاکیزه دامانی


همچنین مشاهده کنید
روزنامه شرقسایت مشرقخبرگزاری صدا و سیماخبرگزاری بازاروبگردیسایت دیپلماسی ایرانیسایت مجله شبکهسایت زومیتروزنامه آرمان ملیروزنامه شهروند