شنبه, ۲۵ مرداد, ۱۳۹۹ / 15 August, 2020
مجله ویستا

قصیده


تشنه‌ی دل به آب می‌نرسد    دیده جز بر سراب می‌نرسد
قصه‌ی درد من رسید به تو    چون بخوانی جواب می‌نرسد
روی چون آب کرده‌ام پر چین    کز تو رویم به آب می‌نرسد
نرسم در خیال تو چه عجب    که مگس در عقاب می‌نرسد
کی وصالت رسد به بیداری    که خیالت به خواب می‌نرسد
نرسد بوی راحتی به دلم    ور رسد جز عذاب می‌نرسد
دوست را دشمنی و دشمن دوست    جز مرا این عقاب می‌نرسد
دل و عمرم خراب گشت و ز تو    عوض یک خراب می‌نرسد
برسد گوئی از پس وعده    آن خود از هیچ باب می‌نرسد
برسد میوه‌ای است در باغت    که به هیچ آفتاب می‌نرسد
از لب نوش تو به خاقانی    قسم جز زهر ناب می‌نرسد


همچنین مشاهده کنید
خبرگزاری بازارخبرگزاری یورونیوزسایت خبر ورزشیروزنامه جام جمسایت ارانیکوسایت انصاف نیوزسایت تجارت نیوزسایت مشرقروزنامه شرقخبرگزاری برنا