چهارشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹ / 1 April, 2020

مجله ویستا

به فنا بنده رهی می‌دانم


به فنا بنده رهی می‌دانم    ره به آرام‌گهی می‌دانم
سیهم روی اگر جز رخ تو    آفتابی و مهی می‌دانم
دارد آن بت مژه چندان که درو    هر نگه را گنهی می‌دانم
نگهی کرد و به من فهمانید    که ازین به نگهی می‌دانم
گر ره صومعه را گم کردم    به خرابات رهی می‌دانم
داغهای دل خود را هر یک    سکه پادشهی می‌دانم
محتشم سایه‌ی آن یکه سوار    من فزون از سپهی می‌دانم

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری ایلناخبرگزاری ایسناروزنامه تعادلخبرگزاری یورونیوزسایت رویداد 24سایت نامه نیوزسایت مشرقسایت ارانیکوروزنامه همدلیسایت شفقنا