سه شنبه, ۶ اسفند, ۱۳۹۸ / 25 February, 2020

مجله ویستا

ای یوسف حسن و کشی خورشید خوی خوش سیر


ای یوسف حسن و کشی خورشید خوی خوش سیر    از سر برون کن سرکشی امروز با ما باده خور
زین باده‌ی چون ارغوان پر کن سبک رطل گران    با ما خور ای جان جهان با ما خور ای بدر پدر
ای خوش لب شیرین زبان خوش خوش در آ اندر میان    بگشای ترکش از میان تا در میان بندم کمر
زلفت طراز گوش کن یک نیم ازو گل پوش کن    می خواه و چندان نوش کن تا خوانمت تنگ شکر
اکنون طریقی پیش کن تدبیر کار خویش کن    در راه عشق این کیش کن ک «المنع کفر بالبشر»
من مدتی کردم حذر از عشقت ای شیرین پسر    آخر درآمد دل به سر «جاء القضا عمی البصر»

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت مشرقروزنامه ابتکارخبرگزاری صدا و سیماسایت پارسینهروزنامه خراسانروزنامه آفتاب یزدروزنامه رسالتروزنامه شهروندروزنامه توسعه ایرانیروزنامه تعادل