سه شنبه, ۱۹ آذر, ۱۳۹۸ / 10 December, 2019
کرمانشاهاروپایارانه‌گمرکعلی کریمیبرجامیزدافزایش قیمت بنزیناسحاق جهانگیریبانک مرکزی
مجله ویستا

هوسم رخ به رخ شاه خیال تو نشاند


هوسم رخ به رخ شاه خیال تو نشاند    آن قدر کز رخ شرم تو خجل گردیدم
اسب جرات چو هوس تاخت به جولانگه عشق    من رخ از عرصه‌ی راحت طلبی تابیدم
استخوان‌بندی شطرنج جهان کی شده بود    صبح ابداع که من مهر تو می‌ورزیدم
هجر چون اسب حریفان مسافر زین کرد    عرصه خالی شد از آشوب و من آرامیدم
آن دلارام که منصوبه طرازی فن اوست    بیدقی راند که صد بازی از آن فهمیدم
فکر خود کن تو هم ای دل که به تاراج بساط    شاه عشق آمد و من خانه‌ی خود برچیدم
محتشم از تو و از قدر تو افسوس که من    پشه و پیل درین عرصه برابر دیدم

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت نامه نیوزسایر منابعسایت رویداد 24سایت آفتاب نیوزروزنامه سازندگیسایت خبرآنلاینروزنامه ابتکارروزنامه همدلیخبرگزاری صدا و سیماخبرگزاری اسپوتنیک