دوشنبه, ۳۱ تیر, ۱۳۹۸ / 22 July, 2019
مجله ویستا

جرم رهی دوستی روی تو


جرم رهی دوستی روی تو    آفت سودای دلش موی تو
دل نفس عشق تو تنها زند    در همه دلها هوس روی تو
ناوک غمزه مزن آندان که او    کشته‌ی هر غمزده‌ی خوی تو
هست بسی یوسف یعقوب رنگ    پیرهنی کوست درو بوی تو
از در خود عاشق خود را مران    رحم کن انگار سگ کوی تو
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

بهترین پزشک پوست ومووزیبایی درشرق تهران

سایت زومیتسایت عصرایرانسایت آفتاب نیوزخبرگزاری تسنیمسایت دیدارنیوز