جمعه, ۲۸ تیر, ۱۳۹۸ / 19 July, 2019
مجله ویستا

چه نازست آنکه اندر سرگرفتی


چه نازست آنکه اندر سرگرفتی    به یکباره دل از ما برگرفتی
ز چه بیرون به نازی درگرفتم    برون ز اندازه نازی برگرفتی
ترا گفتم که با من آشتی کن    رها کرده رهی دیگر گرفتی
دریغ آن دوستی با من به یکبار    شدی در جنگ و خشم از سر گرفتی
نهادی بر شکر ما شوره‌ی سیم    پس آنگه لعل در شکر گرفتی
مرا در پای غم کشتی و رفتی    هوای دیگری در بر گرفتی
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

فروش ریبون رنگی پوینت من TP-9200

سایت الفسایت خبر ورزشیسایت اعتماد آنلاینخبرگزاری ایلناسایت انتخاب