پنجشنبه, ۲۱ آذر, ۱۳۹۸ / 12 December, 2019
یارانه‌محیط زیستکشتیآمریکاوزارت جهاد کشاورزیقیمت نفتنفتبازار طلاچینروسیه
مجله ویستا

قصیده


تا دل من دل به قناعت نهاد    ملک جهان را به جهان بازداد
دفتر آز از بر من برگرفت    مصحف عزلت عوض آن نهاد
خسرو خرسندی من در ربود    تاج کیانی ز سر کیقباد
نیز فریبم ندهد طمع و جمع    نیز حجابم نشود بود و بار
تا چه کند مرد خردمند، آز    تا چه کند باشه‌ی چالاک، باد
این همه هست و سبکی عمر من    رفت و مرا تجربه‌ها اوفتاد
کافرم ار ز آدمیان دیده‌ام    هیچ کسی مردم و مردم نهاد
این نکت از خاطر خاقانی است    شو گهری دان که ز خورشید زاد

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت ارانیکوخبرگزاری صدا و سیماسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه همدلیروزنامه خراسانسایت عصرایرانسایت خبر ورزشیخبرگزاری اسپوتنیکخبرگزاری مهرسایت همشهری‌آنلاین