دوشنبه, ۳ آذر, ۱۳۹۹ / 23 November, 2020
مجله ویستا

من که از ادعیه خوانان دگر ممتازم


من که از ادعیه خوانان دگر ممتازم    از دعای تو به مدح تو نمی‌پردازم
علم مدح تو بیضا علم افراختنی است    لیک من از عقبت ادعیه می‌افرازم
روزگاریست که بر دیده و بختت به دعا    بسته‌ام خواب و به بیداری خود می‌نازم
هست اقبال تو یاور که من ادعیه خوان    کار یک ساله به یک روزه دعا می‌سازم
خورد و خوابی که درو نیست گزیر آن سان را    من به آن هم ز دعای تو نمی‌پردازم
سرو را در جسدم تا رمقی هست ز جان    از برایت به فلک رخش دعا می‌تازم
بر سر لوح ثنا طرح دعا خوش طرحیست    خاصه طرحی که من از بهر تو می‌اندازم
محتشم تاب و توان باخته در دوستیت    من که بی‌تاب و توانم دل و جان می‌بازم


همچنین مشاهده کنید
روزنامه توسعه ایرانیروزنامه آرمان ملیخبرگزاری مهرسایت اعتماد آنلاینوبگردیروزنامه شهروندسایت الفسایت رویداد 24سایت انتخابروزنامه آفتاب یزد