سه شنبه, ۲۵ تیر, ۱۳۹۸ / 16 July, 2019
مجله ویستا

ای ساقی و دستگیر مستان


ای ساقی و دستگیر مستان    دل را ز وفای مست مستان
ای ساقی تشنگان مخمور    بس تشنه شدند می پرستان
از دست به دست می روان کن    بر دست مگیر مکر و دستان
سررشته نیستی به ما ده    در حسرت نیستند هستان
چون قیصر ما به قیصریه‌ست    ما را منشان به آبلستان
هر جا که می است بزم آن جاست    هر جا که وی است نک گلستان
یک جام برآر همچو خورشید    عالی کن از آن نهال پستان
دیدار حق است ممنان را    خوارزم نبیند و دهستان
منکر ز برای چشم زخمت    همچو سر خر میان بستان
گر در دل او نمی‌نشیند    خوش در دل ما نشسته است آن
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

پخش موکت عمده

سایت ارانیکوروزنامه سازندگیروزنامه ایرانسایت دیدارنیوزسایت رویداد 24